Upcycling se může setkat s některými kritickými názory, které zpochybňují jeho význam nebo přínos pro životní prostředí. Některé z těchto názorů jsou:

Upcycling je reálně nevýznamnou praktikou několika málo lidí, která nemá žádný reálný dopad na životní prostředí, jde spíše o módu malé skupiny lidí ve vyspělých zemích: Tento názor tvrdí, že upcycling je jen okrajovou aktivitou, která nemůže ovlivnit masovou produkci a spotřebu nových materiálů a produktů. Tento názor také přehlíží skutečnost, že upcycling je součástí širšího konceptu cirkulární ekonomiky, která usiluje o maximalizaci využití a hodnoty materiálů a produktů v celém jejich životním cyklu. Upcycling tak není jen módním trendem, ale strategií pro snižování odpadů, zvyšování efektivity a podporu udržitelnosti. Upcycling také není jen praktikou vyspělých zemí, ale i rozvojových zemí, kde se lidé musí vypořádat s nedostatkem zdrojů a infrastruktury. Upcycling může být pro tyto lidi zdrojem příjmů, úspory peněz nebo sociálního začlenění.

Tento názor je neopodstatněný a zavádějící, protože:

Upcycling praktikovaný jednotlivci reálně životnímu prostředí škodí, protože průmysl je připraven na zpracování odpadů lépe, má k tomu technologie a pracuje s odpady v kontrolovaném a regulovaném prostředí: Tento názor tvrdí, že upcycling je neefektivní nebo nebezpečný proces, který může vést k uvolňování toxických látek do ovzduší nebo vody. Tento názor také přehlíží skutečnost, že průmyslové zpracování odpadů není bezproblémové a také má své environmentální dopady. Například spalování odpadu produkuje emise skleníkových plynů a popel obsahující těžké kovy nebo dioxiny. Mechanická recyklace snižuje kvalitu materiálů a vyžaduje další energii a chemikálie pro jejich čištění a přetavení. Chemická recyklace je stále ve vývoji a vyžaduje vysokou teplotu a tlak pro rozklad plastů na monomery nebo oleje . Upcycling naopak šetří energii a materiály tím, že používá odpad jako surovinu pro nové produkty bez nutnosti jejich degradace nebo transformace.

Tento názor je neopodstatněný a zavádějící, protože:

Přílišné prodlužování životnosti výrobků v dnešním světě nepřináší zisk na životním prostředí, protože je žádoucí používat výrobky novější, s lepším designem a technologicky pokročilejší, protože jsou k prostředí šetrnější od počátku, šetří energii, materiály i náklady: Tento názor tvrdí, že nové produkty jsou vždy lepší než staré produkty z hlediska environmentálního výkonu. Tento názor také přehlíží skutečnost, že výroba nových produktů vyžaduje spotřebu nových surovin a energie, což má negativní dopad na životní prostředí. Například výroba jednoho kilogramu bavlny vyžaduje asi 10.000 litrů vody a 1,5 kilogramu pesticidů. Výroba jednoho kilogramu polyesteru vyžaduje asi 60 megajoule energie a produkuje asi 5,5 kilogramu CO2. Upcycling naopak prodlužuje životnost produktů tím, že jim dodává novou funkci nebo estetiku, aniž by bylo nutné spotřebovat nové zdroje. Upcycling také podporuje kreativitu a inovaci tím, že umožňuje vytvářet originální a jedinečné kousky.

Tento názor je neopodstatněný a zavádějící, protože:

Jana Bernátková

Čtěte také

Sad Sad Živá expozice sadařské historie. Původní výsadba 55 stromů v kosočtverečném rastru. Dominantní třešně ve stáří 70+ let, jabloně, ořechy, myrobalány...
Kde Na okraji města Konice, okres Prostějov, Drahanská vrchovina, 450 m n. m.
Mapa, GPS 49.5849633N, 16.8860372E
Parkování #1 u polní cesty, nejbližší a nejvhodnější, 49.5845492N, 16.8841217E
#2 za tratí, 49.5851508N, 16.8894325E
#3 u statku, asfaltová plocha, 49.5876947N, 16.8826197E
Voda Pramen v sadu je nyní způsobilý napájet pouze zvěř. Pracujeme na tom.
Rozloha 4 000 m2
Kdy Sad je celoročně volně přístupný vyjma dnů plánovaných akcí.
Táboření Přespávání pouze s výslovným souhlasem vlastníka. V případě zájmu nás kontaktujte.