Jak se utvářela nová demokratická kultura v Československu a co se dělo v pozadí větších i menších událostí v České národní radě (předchůdkyně Poslanecké sněmovny), zachycovala uznávaná fotografka Dagmar Hochová. Soubor exkluzivních fotografií si můžou od 21. června prohlédnout návštěvníci Galerie Věda a umění v budově Akademie věd na Národní v Praze.

Dagmar Hochová byla jedinou významnou uměleckou fotografkou, která získala v politickém převratu poslanecký mandát a využila ho k fotografování dalších fází revoluce. Jako poslankyně nebyla odkázána na místa pro fotografy. Bez dovolení fotila z poslanecké lavice, fotila na poradách politických klubů, v kuloárech, na soukromých oslavách. Pomáhalo jí, že po desetiletí patřila do pražské umělecké společnosti a že klíčoví lidé nové politické scény ji dobře znali a měli k ní důvěru.

Fotografie tak přinášejí zcela nový materiál pro analýzu procesů parlamentní i národní emancipace, jakož i propojování sfér politiky a umění. Na snímcích jsou zachyceni nejen známí politici jako Václav Havel, Petr Pithart, Jiří Dienstbier nebo Bedřich Moldan, ale také atmosféra jednání, napětí, emoce, humor i absurdita tehdejší doby.

Ze dvou let focení mezi politiky sama Dagmar Hochová vybrala pár snímků, které instalovala v Poslanecké sněmovně po ukončení svého mandátu. „Výstavu jsme za covidu pověsili po třiceti letech opět do parlamentu a teď chceme její unikátní vhled do politického vnitro-dění zpřístupnit ještě širší veřejnosti – v centru Prahy v budově Akademie věd ČR,“ řekl Tomáš Zahradníček z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který se podílí na digitalizaci celé fotografické sbírky Dagmar Hochové. Výstavní projekt je výsledkem spolupráce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Moravské galerie v Brně, kde je uložena fotografická pozůstalost Dagmar Hochové čítající tisíce fotografií z veřejného života i politického zákulisí domácí i zahraniční politiky.

Jana Bernátková

Sad Sad Živá expozice sadařské historie. Původní výsadba 55 stromů v kosočtverečném rastru. Dominantní třešně ve stáří 70+ let, jabloně, ořechy, myrobalány...
Kde Na okraji města Konice, okres Prostějov, Drahanská vrchovina, 450 m n. m.
Mapa, GPS 49.5849633N, 16.8860372E
Parkování #1 u polní cesty, nejbližší a nejvhodnější, 49.5845492N, 16.8841217E
#2 za tratí, 49.5851508N, 16.8894325E
#3 u statku, asfaltová plocha, 49.5876947N, 16.8826197E
Voda Pramen v sadu je nyní způsobilý napájet pouze zvěř. Pracujeme na tom.
Rozloha 4 000 m2
Kdy Sad je celoročně volně přístupný vyjma dnů plánovaných akcí.
Táboření Přespávání pouze s výslovným souhlasem vlastníka. V případě zájmu nás kontaktujte.